„Културен чек“

„Културният чек“ се връчва на младежи от Община Пазарджик, които имат постижения в сферата на образованието, културата и изкуството, както и всички останали сфери на обществения живот.

Какво представлява?

„Културният чек“ е награда, която съдържа в себе си следните награди:

  • два билета за театрални постановки;
  • два билета за кинофилми;
  • ваучер за книжарница;
  • неограничен достъп до галерии и музеи в Община Пазарджик.

Как да заслужа „Културен чек“?

Младежи, които имат високи успехи в сфери на обществения живот ще бъдат отличени от Община Пазарджик и наградени с „Културен чек“.

Критериите, по които се оценява за „Културен чек“:

  • Завършен 12 клас с отличен успех и / или
  • Спечелено призово място на държавно или международно състезание в областите на образование и култура;
  • Спечелени челни места от конкурси в сферата на изкуството и информационните технологии;
  • Награди от местни и национални литературни конкурси и/или 5 публикации в местни или национални литературни вестници и списания;
  • Призови места от национални и международни музикални прояви;
  • Участие и награди от художествени и фото изложби;

Наградата „Културен чек“ се връчва веднъж годишно за всеки успешно одобрен кандидат.

Как да кандидатстваш за „Културен чек“?

Можеш да кандидатстваш за наградата чрез имейл pzimpuls@gmail.com или в Информационния център на Община Пазарджик. За целта трябва да опишеш своите постижения, да дадеш подробна информация за себе си и да оставиш контакт за обратна връзка.

Назад

За информация: pzimpuls@gmail.com