Награждаване на зрелостници

Всяка година кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава зрелостниците с отличен успех и такива с постижения в извънкласни дейности.

Назад

За информация: pzimpuls@gmail.com