Кампания „По-чист, по-зелен и цветен Пазарджик“

Кампанията се провежда традиционно през пролетта и предоставя възможност на гражданите на Община Пазарджик да предадат разделно своите отпадъци на определени пунктове, а в замяна на това да получат различни цветя и дръвчета.

Къде?

В града се обособяват 6 пункта, които се намират на следните места:

 • пресечката на ул. „Цанко Церковски“ и ул. „Петър Бонев“
 • пресечката на ул. „Стоян Василев“ и ул. „Кочо Честименски“ – до входа на ЕГ „Бертолт Брехт“
 • пресечката на ул. „Пловдивска“ с ул. „Стефан Караджа“ – зад аптеката
 • ул. „Патриарх Евтимий“ до ЦДГ „Дъга“
 • ул. „Панайот Волов“ до СОУ „Любен Каравелов“
 • пресечката на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Славянска“

Кампанията се провежда при заинтересованост и в селата в Община Пазарджик, като за целта кметствата на селата също обособяват мястото на пунктовете.

Какви отпадъци?

На пунктовете се приемат следните отпадъци:

 • излезли от употреба електроуреди
 • хартия
 • пластмаса
 • стъкло
 • акумулатори и батерии

Какво получаваш в замяна?

Всеки гражданин, включил се в инициативата, ще получи дръвчета или цветя според количеството отпадък, което е донесъл за предаване.

Кога?

Кампанията се провежда веднъж годишно. Очаквайте повече информация.

Защо се прави?

Кампанията има за цел да помогне да се изградят навици на гражданите в Община Пазарджик за разделно събиране на отпадъци и опазване на околната среда.

До момента?

Благодарение на усилията на хората за 2019 г. е събрано следното количество отпадък : стъкло - 600 кг., пластмаса и хартия - 3510 кг., електроника – 600 кг.

Назад

За информация: pzimpuls@gmail.com